Extra menu


Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.kiesuwhuisarts.nl. De informatie over de huisartspraktijken die op deze website getoond wordt, is afkomstig van het NIVEL. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. LHV of het NIVEL garanderen niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Het NIVEL bewaakt de actualiteit en juistheid van deze informatie en neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de website. Het NIVEL kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeleverde gegevens. Komt u informatie op deze website tegen die niet correct, niet volledig of verouderd is, dan stellen wij uw melding daarover zeer op prijs.

De LHV of het NIVEL wijzen iedere aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door huisartsen aangeleverde - informatie op deze website of het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijkheid van de hand.

Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de LHV, het NIVEL of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

De LHV of het NIVEL dienen geen enkel commercieel belang bij het publiceren van de gegevens op deze website.

De LHV en het NIVEL behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.